مقالات

برترین مقالات علمی در به روزترین حوزه‌های تکنولوژی

بلاک‌چین و بکارگیری آن در زنجیره تامین

بلاک‌چین و بکارگیری آن در زنجیره تامین

سیستم ردیابی زنجیره تامین برای امنیت غذایی بر اساس HACCP بلاک‌چین و اینترنت اشیا

نویسنده: محمد علی ابراهیمی